Nordland forbereder neste MC-sesong

E6 mellom Rognan og Fauske får MC-vennlig underskinnerE6 mellom Rognan og Fauske får MC-vennlig underskinnerMidt i snøværet holder folk fra Mesta nå på å montere MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige yttersvinger på E6 mellom Rognan og Fauske i Nordland. På bakgrunn av en anbefaling fra MC-Forum (NMCU, Statens vegvesen og fylkeskommunen) fant Statens vegvesen1 million kroner til en Nullvisjonsvei for MC.

Nullvisjonsveien skal være et ”laboratorium” der vegmyndighetene i fylket gjør seg erfaringer om MC-sikkerhet som kan brukes både på nye anlegg og i drift og vedlikehold av vegnettet i fylket. Det er bestilt 410 meter med MC-vennlige underskinner til bruk i farlige yttersvinger på strekningen. Mesteparten vil bli brukt ned mot Kvænflågtunnelen, da konsekvensene for ei trafikkulykke der er størst. I tillegg vil det bli gjort noe med skiltstenger som står uten skilt og trær som står farlig til. Et flott tiltak som både vegmyndigheter og entreprenører vil lære mye av.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.