Norgestreff i 2011 til Steinkjer

NMCUs årsmøte ble i år avholdt i Region Midt, med Stjørdal MC som vertskap. Med 73 stemmeberettigede til stede ble det et godt besøkt årsmøte. Sentralstyrets årsberetning fortalte om stor aktivitet på den politiske fronten. Også i forrige driftsår hadde det vært en svak medlemsøkning. Årsmøtedeltagerne fikk se den nye SE OSS filmen som skal brukes i neste års kampanje.

 

Regnskapet viste dessverre et lite underskudd, som først og fremst kom av en generell prisøkning på mange områder. Fredrikstad MCC skal arrangere Norgestreff i 2010 og leder Fred Hansen presenterte treffsted og program. Vi gleder oss allerede! Årsmøtet hadde valget mellom tre svært attraktive Norgestreffarrangører for 2011: Brevik MC, Lofoten MC og Steikjer/Koffer Itj MC. I den spennende avstemmingen gikk Steinkjer MC/Koffer Itj MC av med seieren og treffet i 2011 blir arrangert i Steinkjer.

 

Som underskuddet i fjorårets regnskap viste har det funnet sted en prisøkning i samfunnet som gjør at sentralstyret så seg nødt å legge fram forslag om en kontingentøkning på 20 kr. Forslaget ble enstemmig vedtatt og kontingent for 2010 blir derfor kr. 300 for enkeltmedlem, kr. 250 for klubbmedlem, kr. 100 for ungdomsmedlem og kr. 0 for familiemedlem. Med benkeforslag på en av styremedlemsplassene ble valget spennende. Etter flere avstemmingsrunder ble sentralstyret for inneværende driftsåret seende slik ut: Bent Ording (leder), Erik Eriksson (nestleder), Kristian Vehus (kasserer), Tor Arne Ljunggren (sekretær), Kari-Anne Søreng (styremedlem), Tor Seim (styremedlem), Ketil Schjei (styremedlem), Cecilie Dundas (styremedlem), Anders Kvarnstrøm (varamedlem) og Bjørn Vigen (varamedlem).

 

Hans Vestre, Ole Robin Paulsen, Martin Økshed og Erlend Furuseth ble behørig takket av etter mange år i NMCUs tjeneste. Avgått leder Hans Vestre fra Ski har gitt uvurderlige bidrag til driften av NMCU helt siden 1993 og fikk stående applaus fra årsmøtet. Premien for lengst kjørte gikk til Leif N. Johansen fra Lofoten.

 

Stjørdal MC er en veldrevet klubb med orden i sysakene, noe som til de grader preget rammene rundt NMCUs årsmøte: Ikke bare stilte klubben med et strøkent møtelokale og mange gode hjelpere, de serverte også en særdeles velsmakende fellesmiddag og tilbød overnatting til langveisfarende årsmøtedeltagere. En stor takk til Stjørdal MC!

 

Her kan du lese mer om det nye sentralstyret


Her finner du referatet fra årsmøtet

 

Her finner du de reviderte vedtektene

 

Her finner du revidert MC-politisk platform


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.