Norgestreff uten 1% merker

Sett av dagene fra 6-9 juni og dra på Norgestreff på Lista!Sett av dagene fra 6-9 juni og dra på Norgestreff på Lista!Onsdag 24. april var NMCU og arrangørklubbene for Norgestreffet innkalt til et møte hos lensmannen i Farsund. Politiet og kommunale myndigheter ville si klart fra at de ikke ønsker at årets Norgestreff på Lista skal bli et utstillingsvindu for 1% klubber. - Dette er et ønske som er helt i overensstemmelse med NMCUs syn, sier NMCUs leder Tor Arne Ljunggren.

 

Norgestreffet har vært arrangert hvert år siden 1966 og er et av landets største treff. Det har aldri vært 1% problematikk knyttet til treffet, selv ikke i de turbulente årene på midten av 90-tallet. Både Norgestreffet og de omlag 100 andre treffene i NMCU kalenderen er treff med åpne invitasjoner, men det ligger i kortene at 1% klubbene ikke kommer på disse treffene. På samme måte som at vanlige gatemotorsyklister aldri forviller seg inn på 1% klubbenes lukkede arrangementer. Dette er en stilltiende overenskomst som har gjort at det har vært fred og ro siden støvet la seg etter Drammensbomben for mer enn 15 år siden.

 

-  Det er ingen grunn til at ikke dette også skal gjelde for årets Norgestreff, sier Tor Arne Ljunggren, som tar det for gitt at 1% miljøet respekterer NMCUs og myndighetenes ønske om et treff helt fritt for 1% merker og support merker. - Om folk fra 1% miljøet veldig gjerne vil på Norgestreff er det bare å møte i nøytrale klær, avslutter NMCU lederen.

 

På møtet i Farsund ble representantene for arrangørklubbene spurt om de hadde alt under kontroll i forhold til formelle krav rundt skjenkebevilling, brannberedskap, trafikkavvikling og slike ting. Svarene var overbevisende og lensmann Alf Kåre Undhammer avsluttet møtet med  å si at politiet ønsker 99% miljøet lykke til med arrangementet.

 

Så det er bare å sette av dagene fra 6-9 juni og begynne å forberede seg på et spektakulært Norgestreff på Lista. Det er booket inn hele ni gode band, det blir mulighet for turer med helikopter, det ligger en gokart bane rett ved og det er fellestur til Lindesnes fyr, bare for å nevne noen av postene på programmet. Og vi bør ikke være bekymret for regn. Mange av aktivitetene vil nemlig foregå inne i en av de store flyhangarene.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.