Norgestreffet 2016

Som kjent har vi de siste åren slitt med å få søkere til Norgestreffet. Vi synes derfor det er meget hyggelig at Saltdal MC-klubb, som i fjor steppet inn på kort varsel og tok på seg arrangementet, lykkes med å avholde et flott Norgestreff på Rognan.

Vi har, etter å ha fått både positive og negative innspill, blant annet via Facebook, kunnet slå fast at Norgestreffet 2016 ble gjennomført i god gammeldags mc-treff stil.

Dersom vi nå etter mange år med Norgestreff opplever at dette kanskje var det siste så avslutter vi, helt klart, med flagget til topps takket være en entusiastisk gjeng i Saltdal MC klubb.I og med at vi i år har kommet i den situasjonen at vi ikke har søkere for de to neste årene har vi, i siste MC blad, oppfordret klubber som ønsker å arrangere Norgestreff om å sende inn skriftlig søknad  til NMCU.

En eventuell søknad må da være oss i hende innen 22 august slik at vi får den med til årsmøtet i Stjørdal 3. september
På årsmøtet vil eventuelle søkere presentere sin søknad. Søknaden sendes pr. post til NMCU, Boks 351, 1502 Moss eller på mail; nmcu(at)nmcu.org Regelverket for Norgestreff finner du på; http://nmcu.org/om-nmcu

Kanskje årets Norgestreff ikke var det siste?


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.