Norske amatørbyggeregler tar form

Robert Frøyseth er formann i Norsk Forening for Spesielle og Ombygde KjøretøyRobert Frøyseth er formann i Norsk Forening for Spesielle og Ombygde KjøretøyAmatørbyggesaken går tilbake til 1981 da Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) ble stiftet. Foreningen har siden da vært delaktig i jobben for at det skal være lov til å amatørbygge et kjøretøy i Norge. Høsten 2009 ble NFSOK revitalisert da NMCU og AMCAR gikk inn i foreningen og tok en mer aktiv rolle. Fra da av og utover har det vært arbeidet godt av alle tre organisasjonene.

Arbeidet førte til at man i mai 2011 hadde et første møte med Statens vegvesen omkring utarbeidelsen av det som kunne bli en ordning for amatørbygging av kjøretøy i Norge. På dette møtet ble NFSOK akseptert av Statens vegvesen som selvstendig forhandlingspartner og fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til teknisk rammeverk for en ny nasjonal godkjenningsordning.

Etter møtet mellom de impliserte parter nå i november er man kommet enda ett skritt lengre. Statens vegvesen har gjort sin faglige utredning og konkludert med at man under gitte forutsetninger kan ha et slikt amatørbygge regelverk i Norge, og at man derfor vil innstille på dette ovenfor Samferdselsdepartementet. Sammen med innstillingen vil det ligge ved et utkast til regelverk, som altså de involverte partene har jobbet godt med.

November-møtet avslørte en nesten historisk enighet mellom det ansvarlige byggemiljøet på den ene siden og den nasjonale faginstansen i Statens vegvesen(SFOOR) og jurister og saksbehandlere i Vegdirektoratet på den annen side. I to dager diskuterte et panel på 10 personer seg nøye gjennom forslag til innholdet i forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygd kjøretøy. Og som nevnt - enigheten om innholdet var stor.

Du vil kunne lese mer om denne saken i neste nummer av MC-bladet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.