Ønsker nasjonal godkjenningsordning for amatørbygg

NMCU er svært glad for at Transportkomiteen i gårsdagens behandling av forslaget fra Fremskrittspartiet er på linje med samferdselsministeren, som i april jo offentliggjorde at hun ville opprette en arbeidsgruppe for denne saken. Transportkomiteen gjentar også i sin innstilling at både NMCU og AMCAR skal være med i denne arbeidsgruppa.

 

Siden Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om en nasjonal godkjenningsordning allerede i statsbudsjettet for 2011, forventer vi at departementet oppretter arbeidsgruppen nokså umiddelbart. Her er det bare "tiden og veien".

 

Ordrett lyder Transportkomiteens innstilling slik:

"Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 legge frem forslag til ordning for registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy, både MC og bil, etter modell av tilsvarende ordning i Sverige".

 

Klarere kan det ikke sies!

 

Her kan du lese hele referatet fra Transportkomiteens behandling av saken (Stortingets nettsted)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.