NTP: Mye mer til veivedlikehold

Regjeringen la i dag fram Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. For oss motorsyklister er det betydningsfullt at det er økt fokus på veivedlikehold og at både Nullvisjonsvei for MC og forskning på menneskelige faktorer i MC-ulykker er nevnt spesielt. Ikke fullt så positivt at MC igjen er utelatt som miljøbesparende alternativ til personbil.

 

Les mer hos MC24


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.