Nullvisjonens etikk

Filosof og forfatter Lars Fr. H. SvendsenFilosof og forfatter Lars Fr. H. SvendsenI siste nummer av Vegen og vi, internavisen til Statens vegvesen, finner vi en interessant kronikk signert forfatter og filosof Lars fr. H. Svendsen. I kronikken sier Svendsen blant annet: - Å hevde at et hvert trafikkdødsfall er etisk uakseptabelt er ensbetydende med å hevde at trafikk som sådan alltid vil være umoralsk.

Svendsens kronikk reiser en rekke problemstillinger som følger av norske myndigheters syn på ulykker i veitrafikken. Her kan du lese hele kronikken Nullvisjonens etikk. 

Her kan du lese artikkelen Myten om de uansvarlige motorsyklistene som stod i MC-bladet nr 4/2010


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.