"Nullvisjonsvei for MC" i Salten?

Eirik Sivertsen, kandidat til stortinget fra Nordland Arbeiderparti, har foreslått for Bodø kommune at de ber vegvesenet bruke penger for å lage “Nullvisjonsvei for MC”, etter modellen fra Rv32 i Telemark. En rekke sikkerhetstiltak skal bidra til at MC-ulykker forebygges når vegvesenet skal bruke 179 millioner kroner på oppgradering av strekningen Sagelv-Nordvik på Rv80.

 

I forslaget fra Eirik Sivertsen heter det:

I forbindelse med at veistrekningen Sagelva-Nordvik på riksvei 80 skal utbedres, henstiller Bodø kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en “nullvisjonsstrekning”, for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig fokus bør legges på forholdene til motorsyklistene, og bystyret ber veimyndighetene å vurdere kriteriene for “Nullvisjonsvei for MC” innarbeidet i planarbeidet.

Under voteringen ble innstillingen tiltrådt mot en stemme. (V)

Dette er gode nyheter nå rett før helgen sier Hans Vestre, leder i NMCU, og berømmer Bodø kommune
for å ha en progressiv holdning overfor motorsyklister. 

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.