Ny nederlandsk SE OSS studie

SVOW er et anerkjent, nederlandsk forskningsinstitutt som ofte utfører studier for EU-myndighetene. I undersøkelsen The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes (2011), tar SWOV for seg den såkalte SE OSS problematikken, som er helt sentral i de mange alvorlige kollisjonsulykkene mellom bil og motorsykkel.

SWOVs rapport bekrefter mange av motorsyklistenes oppfatninger. Blant annet at bilføreren mye oftere har juridisk skyld i slike ulykker enn motorsyklisten og at årsaken er at bilføreren ikke overholder vikeplikten. Det kan se ut som om bilføreren ser etter, men ikke klarer å oppdage, motorsyklisten. Dette har som kjent ført til en stor diskusjon om motorsyklisters synlighet og mange har lagt et stort press på motorsyklistene om å bruke kjøreutstyr med fluoriserende farger, for eksempel gul vest.

I studien fra SWOV konkluderer man med at det er korrekt at det finnes situasjoner der en motorsykkel faktisk er mindre synlig enn en bil. For eksempel når bilføreren skal foreta en kryssende venstresving og ser motorsyklisten nesten rett forfra. Da er frontarealet på motorsykkelen langt mindre enn på en bil og det blir vanskeligere for bilføreren å oppfatte motorsykkelen og bedømme dens hastighet.

Rapporten er imidlertid veldig tydelig på at dette problemet ikke nødvendigvis løses gjennom økt bruk av synlighetsklær. Det er nemlig motorsykkelens/motorsyklistens kontrast i forhold til omgivelsene som er avgjørende for om bilførere oppdager den eller ikke. Om en motorsyklist iført fluoriserende grønn jakke og hjelm kjører en lysegrønn Kawa og stanser ved siden av en Mercedes Sprinter ambulanse, er sjansen stor for at han synes dårligere enn om han hadde hatt svart sykkel og svart kjøreutstyr. Samme sak om man kjører på en landevei med skarp morgensol i ryggen. Derfor konkluderer SWOV rapporten på dette punktet med at motorsyklistene må være bevisste på hvilken kontrast sykkelfarge og kjøreutstyr gir i ulike omgivelser.

For å bedre motorsykkelens synlighet i møtesituasjoner sier rapporten at man også burde undersøke nærmere om en annen lyskonfigurasjon på motorsykkelen kan bidra til å løse problemet. Dette er på ingen måte en ny tanke og det finnes allerede konkrete forslag til løsninger i form av for eksempel triangelbelysning eller modulerende lys.

Rapporten bekrefter at bilførere som også er motorsyklister langt sjeldnere er involvert i SE OSS ulykker enn bilførere som ikke er det. Dette forklares med at bilførere som også kjører MC bedre forstår motorsyklisters atferd og dermed er mer kvalifiserte i sine forventninger.

SWOV studien sier at forventninger er et nøkkelord når det gjelder å oppdage motorsykler i trafikken. Mennesker glemmer fort og derfor vil økt fokus på MC i bilopplæringen antagelig ha en begrenset effekt. Langt større effekt vil det ha å gi bilførerne stadig påminnelser om at motorsykler og mopeder finnes i trafikkbildet. Det vil holde bilførernes forventninger ved like. Det er denne logikken NMCU følger når vi i mer enn 15 år har arrangert SE OSS!! kampanjer.

Samtidig understreker SWOV at motorsyklister må ta inn over seg at de ikke alltid blir sett av bilførerne og derfor må velge en kjøremåte som tar høyde for dette fenomenet. Dette stemmer godt overens med NMCUs budskap, som sier at det aller viktigste er at vi motorsyklister plasserer oss på en måte som gjør oss synlige og gir oss handlingsrom. Dette er nøye beskrevet i Godt Tenkt og Full Kontroll.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.