Ny runde i retten

Vi har med interesse fulgt med i saken der en eldre bilfører ikke overholdt vikeplikten og kjørte ut foran en motorsyklist som omkom i kollisjonen. Da saken sist var opp i rettsapparatet ble bilfører frifunnet. Dette medførte at NMCU sendte brev til påtalemyndigheten med spørsmål om saken ville bli vurdert anket. Det vil den! Bilføreren må nå belage seg på en ny runde i retten da saken blir anket.

Les mer i avisa Sunnhordland


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.