Nye stillingsbetegnelser for de ansatte i NMCU

Sentralstyret har bestemt at stillingsbetegnelsen til Morten Hansen skal endres til generalsekretær. Denne endringen er en presisering av den MC-faglige organiseringen i NMCU. Wenche Jordfald fortsetter som daglig leder og vil fortsatt ha personalansvar, ansvar for økonomien og ansvar for driften av NMCU-kontoret. Bjørn Magnussen, som er NMCUs førstelinje ut mot medlemmene, har fått den nye stillingsbetegnelsen, medlemssekretær. 

 

Endringene gjenspeiler på en bedre måte arbeidsoppgavene og arbeidsfordelingen i NMCU sitt sekretariat. Endringene medfører ikke andre organisatoriske eller lønnsmessige endringer.

 

Du finner de ansatte på NMCU-kontoret her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.