Kretsnyheter

Oslo-Akershus: Kretsen på besøk hos Vegtrafikksentralen Øst

En tilfeldig samtale om tunnelsikkerhet på MC-messas vårmønstring i Lillestrøm mellom Ole-Ragnar Tandberg, leder i NMCU Oslo-Akershus, og to MC-førere, endte med en invitasjon til styret i kretsen om en guidet omvisning i Statens vegvesen Veitrafikksentral Øst.  

Oppland: Kretsen på besøk i by og land

Fra NMCU Opplands fylkessekretær Lise Berg har vi fått en fyldig og innholdsrik presentasjon over kretsens aktiviteter denne våren. En krets med høyt aktivitetsnivå og travelt program.


Buskerud: Vårmøte i MC-Forum

MC-Forum Buskerud konsentrere seg nå mest om planlegging og gjennomføring av sin aller første TS-dag for motorsyklister den 20. mai


Hordaland: Innkalling til kretsårsmøte

Årsmøte i NMCU Hordaland avholdes den 29. april 2017 i lokalene til Invisible MC på Laksevåg

Oppland: Vårmøte i MC-Forum

Fredag 7. april hadde MC-Forum i Oppland sitt vårmøte. På agendaen stod vikte daker som: Full Kontroll filmen, SE OSS aksjonen, TS-dag, Tesla-saken, MC-befaring på vegnettet og kjøregård på Lillehammer.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.