Kretsnyheter

Vest-Agder: Vårmøte i MC-forum

Vårmøtet i MC-forum for Vest-Agder ble avholdt 15.mars på Kristiansand Trafikkstasjon. Hovedsak på møtet var befaringer på vegnettet med et MC-fokus.

Nord-Trøndelag: Kretsen på bedriftsbesøk

NMCU Nord-Trøndelag har tatt «marsj-ordren» fra Kretskonferansen på alvor og allerede gjennomført besøk både hos lokal trafikkskole og lokal forhandler

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum har hatt høstmøte og diskutert ulykkesutviklingen i fylket, TS-dag for motorsyklister i 2017 og oppsetting av underskinner på rekkverk. NMCU Nordland bytter nå også fylkessekretær: Hans Skaar trekker seg tilbake etter mange års tro tjeneste og Gunnar Langfjord overtar det viktige vervet. Stor takk til Hans!

Oppland: Innkalling til årsmøte

 Årsmøte i NMCU Oppland avholdes den 23. januar på Vegmuseet, Hunderfossen


Vest-Agder: Høstmøte i MC-forum

Årets høstmøte i Vest-Agder MC-forum ble avholdt 8.november. Det var store forventninger knyttet til vegvesenets tilbakemelding på rapporten fra MC-befaringen som ble avholdt på forsommeren.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.