Kretsnyheter

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum har hatt høstmøte og diskutert ulykkesutviklingen i fylket, TS-dag for motorsyklister i 2017 og oppsetting av underskinner på rekkverk. NMCU Nordland bytter nå også fylkessekretær: Hans Skaar trekker seg tilbake etter mange års tro tjeneste og Gunnar Langfjord overtar det viktige vervet. Stor takk til Hans!

Oppland: Innkalling til årsmøte

 Årsmøte i NMCU Oppland avholdes den 23. januar på Vegmuseet, Hunderfossen


Vest-Agder: Høstmøte i MC-forum

Årets høstmøte i Vest-Agder MC-forum ble avholdt 8.november. Det var store forventninger knyttet til vegvesenets tilbakemelding på rapporten fra MC-befaringen som ble avholdt på forsommeren.

Troms: MC-Forum har hatt høstmøte

På agendaen stod trafikksikkerhetsdagen 2017

Hedmark: Innkalling til årsmøte

 Årsmøte i NMCU Hedmark avholdes den 22. november på Myklegard Veikro, Løten


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.