Kretsnyheter

Rogaland: MC-forum har hatt vårmøte

MC-Forumsarbeidet i Rogaland har ligget litt i dvale, men nå er det tatt nytt tak. På agendaen stod blant annet ulykkesutviklingen, skilting av grus i vegbanen og MC-befaring på Fv45 fra E39 til Oltedal.

Buskerud: NMCU bytter fylkessekretær

Etter nærmere fem år i motorsyklistenes tjeneste som NMCUs fylkessekretær og MC-forumsrepresentant i Buskerud overlater Wenche Hornbøll nå stafettpinnen til NMCU-veteran Erik Eriksson. NMCU takke Wenche for strålende innsats!

Oslo-Akershus: Flere underskinner på vei opp i Akershus

Riktig skilting av veifeller og underskinner mest i fokus på vårmøtet i Oslo Akershus.


Oppland: Stor aktivitet i kretsen

Det nyvalgte styret i NMCU Oppland har virkelig vært på farten i år, med flere SE OSS aksjoner, kjørekurs og stands på ulike arrangementer rundt om i fylket.

Aust-Agder: Vårmøte i MC-Forum

Forumet diskuterte nullvisjonstiltak på Fv42 og ser behovet for en egen TS-dag for motorsyklister i fylket.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.