Kretsnyheter

Vest-Agder: Referat fra årsmøte

Årsmøte NMCU Vest-Agder ble avholdt lørdag 21. januar på klubbhuset til Lyngdal MC Klubb. 10 NMCU-medlemmer deltok på møtet.

Vestfold: Referat fra årsmøte

Årsmøtet i NMCU/Vestfold ble avholdt 19.01.2012 på klubbhuset til Tønsberg MC Klubb. 13 NMCU-medlemmer deltok på møtet.

Oppland: Referat fra årsmøte

 Årsmøte i NMCU Oppland ble avholdt 15.01.2012 på Bjørn’s kro på Lillehammer. 22 NMCU-medlemmer deltok på møtet.

Buskerud: MC-Forum med svært kompetente medlemmer

Medlemmene i MC-forum i Buskerud er enige om at en viktig medvirkende årsak til den positive ulykkesutviklingen for MC trolig er det målretta trafikksikkerhetsarbeidet NMCU har drevet gjennom mange år, ofte i godt samarbeid med Statens vegvesen.

Nord-Trøndelag: Trafikksikkerhetsrevisjon med fokus på MC

Mange i Statens vegvesen beskriver sin egen Håndbok 245 om MC-sikkerhet som ”ånden som går”: Et fåtall har sett den, en del vet at den skal eksistere, men de fleste har ikke peiling på hva Håndbok 245 inneholder! Dette har NMCU tenkt å gjøre noe med!

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.