Kretsnyheter

NMCU Nord-Trøndelag med vellykket rustløser kveld

Tirsdag 18. mai avholdt NMCU Nord-Trøndelag rustløser-kveld

Buskerud: Aktiviteten i MC-Forum i fjor høst

I løpet av høsten i fjor ble det avholdt møter i MC-Forum i september, oktober og desember. Mange viktige saker, men aller mest gledelig er at Buskerud fylkeskommune har tatt en aktiv rolle i MC-Forum og trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkel.

Møre og Romsdal: Vårmøte i MC-Forum

Mandag 4.april ble vårmøtet i MC-Forum her i Møre og Romsdal avholdt på Statens Vegvesen sine lokaler i Fylkeshuset i Molde. Hovedsaker på møtet var nullvisjonsstrekning for MC i fylket, avvikling av to-delt praktisk prøve og innrapportering av vegfeller.

MC på biblioteket

NMCU Buskerud startet sesongen med mini-seminar på biblioteket i Drammen, og kretsleder Jan Erik Hennum ønsket alle MC-interesserte hjertelig velkommen.

Vest-Agder: Vellykket årsmøte

Med 30 deltakere må årsmøtet i NMCU Vest-Agder sier å være godt besøkt. Styrets årsberetning fortalte om høy aktivitet i året som gikk, noe årsmøtet satte stor pris på. Det er god kontroll på økonomien og det ble lagt fram en spennende plan for virksomheten i 2016. Til slutt valgte årsmøtet et meget kompetent styre, der et hyggelig innslag er et styremedlem på bare 17 år.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.