Kretsnyheter

Oppland: Stor aktivitet i kretsen

Det nyvalgte styret i NMCU Oppland har virkelig vært på farten i år, med flere SE OSS aksjoner, kjørekurs og stands på ulike arrangementer rundt om i fylket.

Aust-Agder: Vårmøte i MC-Forum

Forumet diskuterte nullvisjonstiltak på Fv42 og ser behovet for en egen TS-dag for motorsyklister i fylket.

NMCU Nord-Trøndelag med vellykket rustløser kveld

Tirsdag 18. mai avholdt NMCU Nord-Trøndelag rustløser-kveld

Buskerud: Aktiviteten i MC-Forum i fjor høst

I løpet av høsten i fjor ble det avholdt møter i MC-Forum i september, oktober og desember. Mange viktige saker, men aller mest gledelig er at Buskerud fylkeskommune har tatt en aktiv rolle i MC-Forum og trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkel.

Møre og Romsdal: Vårmøte i MC-Forum

Mandag 4.april ble vårmøtet i MC-Forum her i Møre og Romsdal avholdt på Statens Vegvesen sine lokaler i Fylkeshuset i Molde. Hovedsaker på møtet var nullvisjonsstrekning for MC i fylket, avvikling av to-delt praktisk prøve og innrapportering av vegfeller.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.