Kretsnyheter

Nord-Trøndelag: Trafikksikkerhetsrevisjon med fokus på MC

Mange i Statens vegvesen beskriver sin egen Håndbok 245 om MC-sikkerhet som ”ånden som går”: Et fåtall har sett den, en del vet at den skal eksistere, men de fleste har ikke peiling på hva Håndbok 245 inneholder! Dette har NMCU tenkt å gjøre noe med!

Vest-Agder: Statens vegvesen vil bygge nullvisjonsvei for MC

Allerede på MC-Forum møtet i vår sa Statens vegvesen i Vest-Agder at de ville satse på å få til en nullvisjonsvei for MC i fylket, og nå er det bestemt at strekningen skal stå ferdig i 2013.

Oppland: Første ordinære møte i MC-Forum avholdt

MC-forum Oppland hadde sitt første ordinære møte 18.november. Både underskinner på rekkverk og nullvisjonsveg for MC blei diskutert på møtet.

Nordland: Vilje til å bedre MC-sikkerheten i fylket

MC-forum i Nordland har hatt sitt høstmøte og diskutert saker som vegutforming og vegvedlikehold med fokus på MC-sikkerhet. På møtet kom det også gode nyheter fra fylkespolitikerne.

Rogaland: NMCU krets er gjenopprettet

Fordi Rogaland har stor motorsykkeltetthet og mange helårskjørere har NMCU savnet å ikke være representert i dette fylket. Vi er derfor svært glade for å kunne melde om at NMCU Rogaland nå er gjenopprettet.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.