Kretsnyheter

Rogaland: NMCU krets er gjenopprettet

Fordi Rogaland har stor motorsykkeltetthet og mange helårskjørere har NMCU savnet å ikke være representert i dette fylket. Vi er derfor svært glade for å kunne melde om at NMCU Rogaland nå er gjenopprettet.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.