Kretsnyheter

MC på biblioteket

NMCU Buskerud startet sesongen med mini-seminar på biblioteket i Drammen, og kretsleder Jan Erik Hennum ønsket alle MC-interesserte hjertelig velkommen.

Vest-Agder: Vellykket årsmøte

Med 30 deltakere må årsmøtet i NMCU Vest-Agder sier å være godt besøkt. Styrets årsberetning fortalte om høy aktivitet i året som gikk, noe årsmøtet satte stor pris på. Det er god kontroll på økonomien og det ble lagt fram en spennende plan for virksomheten i 2016. Til slutt valgte årsmøtet et meget kompetent styre, der et hyggelig innslag er et styremedlem på bare 17 år.


Sør-Trøndelag: MC-Forum med litt forsinket høstmøte

Høstmøtet i Sør-Trøndelag klemte seg inn midt i julestria.

Oppland: Høstmøte i MC-Forum

Dessverre har det vært skuffende liten framdrift når det gjelder MC-tiltak på vegnettet i fylket. Det må være lov å forvente at de positive erfaringene fra for eksempel Telemark bør påvirke praksis også i Oppland.

Oslo/Akershus: Jevnlige møter i MC-Forum

Statens vegvesen med økt satsing på arbeidet i MC-Forum. Planer om å arrangere TS-dag for motorsyklister allerede neste år.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.