Kretsnyheter

Sør-Trøndelag: MC-Forum med litt forsinket høstmøte

Høstmøtet i Sør-Trøndelag klemte seg inn midt i julestria.

Oppland: Høstmøte i MC-Forum

Dessverre har det vært skuffende liten framdrift når det gjelder MC-tiltak på vegnettet i fylket. Det må være lov å forvente at de positive erfaringene fra for eksempel Telemark bør påvirke praksis også i Oppland.

Oslo/Akershus: Jevnlige møter i MC-Forum

Statens vegvesen med økt satsing på arbeidet i MC-Forum. Planer om å arrangere TS-dag for motorsyklister allerede neste år.

Nord-Trøndelag: MC-Forum diskuterte sitt eget oppdrag

NMCUs generalsekretær deltok på høstmøtet i MC-Forum Nord-Trøndelag. Forumet benyttet anledningen til å ta en oppklarende gjennomgang av målsetting, sammensetning og forankring. Møtet diskuterte også nødvendigheten av å foreta befaringer på fylkesvegnettet for å identifisere behov for tiltak.

Vest-Agder: MC-Forum har gått gjennom MC-sesongen 2015

MC-forum Vest-Agder hadde sitt høstmøte 2.november. På dagsorden stod blant annet ulykkesutviklingen i fylket, nullvisjonsstrekning for MC, vegvedlikehold og skilting, todelt praktisk førerprøve og rustløserkurs i 2016.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.