Kretsnyheter

Møre og Romsdal: Høstmøte i MC Forum

Kjersti Løge har overtatt etter Ole Magne Kjølstad som NMCUs Fylkessekretær i Møre og Romsdal og deltok på MC-Forum sitt høstmøte den 20. oktober. Hovedsak på møtet var ulykkesutviklingen for MC i 2015 og en generell oppsummering av sesongen.

Møre og Romsdal: Referat kretsårsmøte

Årsmøte i NMCU Møre og Romsdal ble avholdt hos Kristiansund MCEK

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

24. september avholdt MC-Forum i Nordland sitt høstmøte der man blant annet diskuterte ulykkesutviklingen, alternative lyskonfigurasjoner på MC, trafikksikkerhetsdag for motorsyklister og farlig rekkverk på Kystriksveien.

Oslo/Akershus: Arbeidet i MC-Forum bærer frukter

NMCU Oslo Akershus krets har over flere år arbeidet sammen med Statens Vegvesen region Øst for å få laget en nullvisjonsstrekning for MC i Akershus. I slutten av august i år ble strekningen høytidelig åpnet.

Trafikksikkerhetsdag for motorsyklister i Midt-Norge

Søndag 16.august arrangerte Statens vegvesen og NMCU i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal trafikksikkerhetsdag for motorsyklister på parkeringsplassen ved kjøpesenteret City Syd i Trondheim.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.