Kretsnyheter

Nord-Trøndelag: MC-Forum diskuterte sitt eget oppdrag

NMCUs generalsekretær deltok på høstmøtet i MC-Forum Nord-Trøndelag. Forumet benyttet anledningen til å ta en oppklarende gjennomgang av målsetting, sammensetning og forankring. Møtet diskuterte også nødvendigheten av å foreta befaringer på fylkesvegnettet for å identifisere behov for tiltak.

Vest-Agder: MC-Forum har gått gjennom MC-sesongen 2015

MC-forum Vest-Agder hadde sitt høstmøte 2.november. På dagsorden stod blant annet ulykkesutviklingen i fylket, nullvisjonsstrekning for MC, vegvedlikehold og skilting, todelt praktisk førerprøve og rustløserkurs i 2016.

Møre og Romsdal: Høstmøte i MC Forum

Kjersti Løge har overtatt etter Ole Magne Kjølstad som NMCUs Fylkessekretær i Møre og Romsdal og deltok på MC-Forum sitt høstmøte den 20. oktober. Hovedsak på møtet var ulykkesutviklingen for MC i 2015 og en generell oppsummering av sesongen.

Møre og Romsdal: Referat kretsårsmøte

Årsmøte i NMCU Møre og Romsdal ble avholdt hos Kristiansund MCEK

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

24. september avholdt MC-Forum i Nordland sitt høstmøte der man blant annet diskuterte ulykkesutviklingen, alternative lyskonfigurasjoner på MC, trafikksikkerhetsdag for motorsyklister og farlig rekkverk på Kystriksveien.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.