Kretsnyheter

Buskerud: Stor aktivitet i MC-Forum

Det har i løpet av forsommeren vært avholdt to møter i MC-Forum, og i tillegg en befaring på vegnettet i fylket. Videre har NMCUs fylkessekretær deltatt på en to-dagers trafikksikkerhetskonferanse i Langesund.

Oslo/Akershus: Vellykket møte i MC-Forum

Gjennomgang av den nye MC-strategien, årets kampanjer og åpningen av «nullvisjonsstrekningen» på gamle Mossevei.

Vest-Agder: Vårmøte i MC-Forum

MC-forum Vest-Agder hadde sitt vårmøte den 27.april. Statens vegvesen var godt representert, med hele fem møtedeltakere. På dagsorden stod både skilting av grus i vegbanen, «nullvisjonsstrekning for MC» og nye oppkjøringsregler for klasse A

Oppland: MC-Forum har avholdt vårmøte

6. mars avhold MC-Forum i Oppland sitt vårmøte. Hovedsakene på møtet var årets SE OSS-aksjon og den nye «Nasjonal strategi for MC og moped».

Oppland: Referat fra kretsårsmøte

Årsmøte ble avholdt på Vegmuseet, Hunderfossen 

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.