Kretsnyheter

Nordland: Referat fra kretsårsmøte

Årsmøte i NMCU Nordland ble avholdt på klubbhuset til Bodø MC

Vestfold: Referat fra kretsårsmøte

Årsmøtet ble avholdt hos Tønsberg MC, Vium Gård.

Hedmark: Referat fra kretsårsmøte

Årsmøtet i NMCU Hedmark ble avholdt på Myklegard i Løten

Troms: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum i Troms har litt forsinket avholdt sitt høstmøte. På agendaen stod blant annet ulykkesutviklingen i 2014, den nye MC-strategien til Statens vegvesen og ferdigstillelsen av nullvisjonsveien for MC utenfor Harstad.

Vestfold: Oppsummering av høsthalvåret i MC-forum

MC-Forum har tatt tak i fortsettelsen av «nullvisjonsvei for MC» på Fv32. I Vestfold gjelder det strekning fra Telemark grense til Steinsholt. Man har også planlagt TS-dag for motorsyklister i 2015, og medlemmene i MC-Forum har vært på studietur til Sverige.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.