Kretsnyheter

Rogaland: Høstmøte i MC-Forum

Med bakgrunn i artikkel i etatsavisen «Vegen og vi» gikk MC-Forum gikk gjennom hovedpunktene i den nye «Nasjonal strategi for MC og moped». Man forsøkte også å finne midler til en nullvisjonsstrekning for MC i Rogaland.

Oppland: NMCU besøker Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

18. desember var NMCUs fylkessekretær i Oppland, Nils Ormvold, invitert til å presentere NMCU og MC-Forum for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Oppland.

Nord-Trøndelag: MC-Forumsmøter i 2014

Fra Liv Hermann, NMCUs fylkessekretær i Nord-Trøndelag, har vi fått rapporter både fra vårmøtet og høstmøtet i MC-Forum i fylket. Det vil bli arrangert regional trafikksikkerhetsdag for motorsyklister på Lånkebanen i 2015!

Oslo/Akershus: Høstmøte i MC-Forum

MC-forum i Oslo og Akershus er glad for at ulykkesutviklingen i fylket er positiv. Antall dødsulykker på MC gått ned fra 4 i 2013 til 1 i 2014.

Hordaland: Høstmøte i MC-Forum

I samarbeid med NMCU er Statens vegvesen i disse dager i ferd med å ferdigstille «Nasjonal strategi for MC og moped». Selv om strategien ikke var ferdig fra trykkeriet når MC-Forum Hordaland hadde sitt møte var man svært bevisste på at dette dokumentet antagelig ville få stor betydning for MC-sikkerhetsarbeidet i framtiden.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.