Kretsnyheter

Troms: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum i Troms har litt forsinket avholdt sitt høstmøte. På agendaen stod blant annet ulykkesutviklingen i 2014, den nye MC-strategien til Statens vegvesen og ferdigstillelsen av nullvisjonsveien for MC utenfor Harstad.

Vestfold: Oppsummering av høsthalvåret i MC-forum

MC-Forum har tatt tak i fortsettelsen av «nullvisjonsvei for MC» på Fv32. I Vestfold gjelder det strekning fra Telemark grense til Steinsholt. Man har også planlagt TS-dag for motorsyklister i 2015, og medlemmene i MC-Forum har vært på studietur til Sverige.

Rogaland: Høstmøte i MC-Forum

Med bakgrunn i artikkel i etatsavisen «Vegen og vi» gikk MC-Forum gikk gjennom hovedpunktene i den nye «Nasjonal strategi for MC og moped». Man forsøkte også å finne midler til en nullvisjonsstrekning for MC i Rogaland.

Oppland: NMCU besøker Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

18. desember var NMCUs fylkessekretær i Oppland, Nils Ormvold, invitert til å presentere NMCU og MC-Forum for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Oppland.

Nord-Trøndelag: MC-Forumsmøter i 2014

Fra Liv Hermann, NMCUs fylkessekretær i Nord-Trøndelag, har vi fått rapporter både fra vårmøtet og høstmøtet i MC-Forum i fylket. Det vil bli arrangert regional trafikksikkerhetsdag for motorsyklister på Lånkebanen i 2015!

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.