Om kjøp/salg av MC

På denne siden finner du noen linker som kan være nyttige når du skal kjøpe/selge en motorsykkel i Norge eller vurderer å importere en brukt MC fra utlandet.

Flere av dokumentene er i PDF-format og krever at du har Acrobat (Reader) installert.Get Acrobat Reader

 NMCU: Noen råd og tips ved kjøp av motorsykkel

 Firmaer som utfører støytest pr. september 2013


Privat kjøp/salg av brukt motorsykkel i Norge

Regler for omregistrering 

Sjekk om det er heftelser i motorsykkelen 

Skriv ut NMCUs forslag til kjøpekontrakt

Finn brukt MC på internett (Finn.no) 

Finn brukt MC på internett (Autodb.no) 

Finn brukt MC på internett (buy24.no) 

Finn brukt MC på internett (rubrikk.no)


Forbrukerportalen / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet 


Privat import av brukt motorsykkel fra utlandet

 Godkjenning av importert MC (MC bladet #2-2010)

Regler for import av motorkjøretøy til Norge 

Finn brukt MC på internett - England 

Finn brukt MC på internett - Tyskland


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.