Omkampen er i gang

I 2006 innførte samferdselsminister Liv Signe Navarsete forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge. Nå vil vegvesenet ha forbudet opphevet.I 2006 innførte samferdselsminister Liv Signe Navarsete forbud mot videre bruk av wirerekkverk i Norge. Nå vil vegvesenet ha forbudet opphevet.NMCU mener høringsbrevet fra Statens vegvesen innholder flere underlige og feilaktige påstander. Det står blant annet at wirerekkverk er i stand til å stoppe selv de tyngste kjøretøyene, noe vi vet er feil. Senest i januar i år braste en semitrailer gjennom wire-midtrekkverket på E6 ved Djupdalstoppen i Akershus. En annen underlig påstand er at ingen motorsyklister er blitt alvorlig skadet i sammenstøt med wirerekkverk. Det er beviselig feil. En motorsyklist mistet i 2002 livet i møtet med wirerekkverket på E6 ved Frogner i Akershus.

NMCU har selvsagt forfattet et utførlig høringssvar der vi ved hjelp av vitenskapelige rapporter dokumentert at wirerekkverk er langt farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk. Vi dokumenterer også at motorsyklister er kraftig overrepresentert i rekkverksulykker og at grunnen til dette er at det fysiske veimiljøet først og fremst er designet med tanke på personbiler. 

Alle partier på Storting støttet i 2006 forbudet mot wirerekkverk i Norge. NMCU mener derfor det vil være tvilsomt om Stortingets vilje skulle bli satt til side fordi krefter i Statens vegvesen nå krever omkamp, uten å kunne dokumentere at gjeninnføring av wire vil gi noen vesentlige gevinster, verken økonomisk, praktisk eller trafikksikkerhetsmessig. NMCU har selvsagt vært i kontakt med stortingspolitikere om saken og fått bekreftet at motstanden mot wirerekkverk fortsatt er stor blant partiene på Stortinget. NMCU er ikke i tvil om at landets nær 150.000 motorsyklister vil reagere med sinne dersom samferdselsminister Meltveit Kleppa, etter å ha lest NMCUs høringssvar, likevel skulle velge å oppheve dagens forbud mot bruk av wirerekkverk. 

Her kan du lese hele NMCUs høringssvar i wirerekkverkssaken


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.