Oppland: Innkalling til årsmøte

Fra et av flere dialogmøter i OpplandFra et av flere dialogmøter i OpplandNMCU Oppland innkaller med dette til årsmøte

Dato / Tid: Mandag den 23. januar 2017 kl. 19.00 *

Sted: På Vegmuseet, Hunderfossen
Fra kl. 18.00, gratis omvisning på utstillingen; "tida og vegen"

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet.

Kontakt:
Kretsleder Tor Atle Hansen
toratle(at)online.no
976 89 313


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.