Oppland: Kretsen på besøk i by og land

Fra NMCU Opplands fylkessekretær Lise Berg har vi fått en fyldig og innholdsrik presentasjon over kretsens aktiviteter denne våren. En krets med høyt aktivitetsnivå og travelt program.

Link til kretsens presentasjon


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.