Oppland: Vårmøte i MC-Forum

Fra venstre: Lise Berg (NMCU), Hans Asskilt (SVV), Eivind Myhr (OFK) og Anders Haavi (SVV).Fra venstre: Lise Berg (NMCU), Hans Asskilt (SVV), Eivind Myhr (OFK) og Anders Haavi (SVV).Fra Lise Berg, NMCUs fylkessekretær i Oppland har vi fått følgende rapport fra vårmøtet i MC-Forum: - Fredag 7. april hadde MC-Forum i Oppland sitt vårmøte. Fem av seks medlemmer kunne stille. Sammensetningen foreløpig er 3 fra SVV, 1 fra OFK, 1 fra Trygg Trafikk og 1 fra NMCU (fire MC`ister og en snøscooterfører.) Bare en satt igjen fra forrige MC Forum, så da begynte jeg like godt med presentasjonen av NMCU og MC Forum for å forvisse meg om at vi alle visste hva vi var satt til å gjøre.

OFK spurte om vi hadde kommet med innspill til høringsplanen og det kunne jeg bekrefte at vi hadde gjort. Vi hadde en rask gjennomgang av forrige referat fra november-15, før vi fortsatte. Deretter fortalte jeg litt om NMCUs trafikksikkerhetsplaner for våren. Full kontroll filmen ble sendt dem på forhånd, slik at de fleste hadde sett den. Deretter diskuterte vi filmen og kom fram til at sjøl om ett kapittel var diskutabelt, var alt det andre veldig bra!   

MC Dag: MC Dagen arrangerer vi sammen med SVV på Trafikkstasjonene på Gjøvik og Lillehammer 29.april, jeg besvarte også spørsmål undervegs. Arrangementet er bra reklamert for og plakat henger også på NMCU.org siden. På Facebook, plakater på alle trafikkstasjoner, kjøreskoler, MC forretninger osv. SVV har lagt inn mye penger i dette arrangementet. Annonsering i avisene kommer samme uke. 

SE OSS: Vi arrangerer disse på Raufoss Amfi 13. mai på Vårmønstringa, og Sentralplassen på Dombås 20. mai. SVV og OFK har gitt oss mye støtte til annonseringa i de 4 største avisene i Oppland (med 2 stk. innrykk.) 

TS førerutviklingskurs: Vi blir også med på GMS sitt førerutviklingskurs 24.mai på Våler (under planlegging). 

Deretter gjennomgikk vi SVVs temaanalyse av MC-ulykker 2005- 2014, samt den svensk/norske studieanalysen av MC ulykker med og uten ABS bremser. Tesla saken fikk også oppmerksomhet. Når det gjaldt nullvisjonsveg for MC syntes OFK at det hadde vært fint om vi hadde innspill på «lavterskel» forslag til forbedringer. Slik som Vest-Agder, der det er enkelt å komme med mindre men minst like nyttige forbedringer på traseene. Penger ligger som sagt i prosjektene, og små ting kan enkelt løses. Vi prøver å få oversikt over hvor de største behovene er. 

Da vi kom til skilting av fare i vegen for MC-førere, hadde jeg en fersk sak som fikk oppmerksomhet. Rett over Hedmarksgrensa her meldte jeg inn en sak til 175 på onsdag, men fikk aldri tilbakemelding - ei heller ble det sopt eller satt opp skilt. Det er en entreprenør som holder på å fylle ut på siden av vegen, og her er det masse grus, små og store steiner som ligger i en nokså svingete og uoversiktlig veg som er mye brukt av MC folk. SVV lovet å ta tak med en gang han dro fra møtet. Det er flott!

 Fra 2018 står Lillehammer trafikkstasjon foreløpig uten kjøregård, men det jobbes med flere alternativer. Frp er også på saken, og det er optimisme for at det blir en løsning. 

Neste møtedag er planlagt medio oktober, for da er vi stort sett ferdige med sesongen herover. SVV tar initiativ til å innkalle, samt referat fra i dag. NMCU kommer med innspill til saker. Jeg er veldig imponert over hvor greit disse gutta har svingt seg rundt for å møte i MC-Forum. Vi hadde ingen oversikt på hvem som var våre kontakter fordi de forrige hadde andre oppgaver i organisasjonene, men vi kom i vel i havn.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.