Parkering av elbiler på MC-plass

I begynnelsen av desember i fjor var det ett år siden høringsrunden om parkering av elbiler på MC-parkeringsplasser ble avsluttet. Forskriften var imidlertid ennå ikke oppdatert, så NMCU skrev derfor til Samferdselsdepartementet og ba om status. Etter et par uker sendte Espen Rindedal fra Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen følgende svar: ”Forslaget om at firehjulsmotorsykler, herunder Buddy med flere, ikke lenger skal kunne parkere på plasser reservert for MC og moped var del av en "pakke" hvor andre deler av denne "pakken" har gjort at saken ikke ennå er ferdigstilt. Vi forventer å ha en avklaring i god tid før 2011-sesongen".

I slutten av mars i år gjorde NMCU en ny henvendelse og minnet om at det ikke var lenge til MC-sesongen startet og at vi derfor trengte en avklaring. Det gikk ikke lang tid før vi fikk følgende svar fra Espen Rindedal: ”Saken har dessverre dratt noe ut i tid, men vi jobber for en snarlig avklaring”.

Det er nå halvannet år siden saken var på høring og det er vel antagelig ikke bare NMCU som synes departementets saksbehandling tar unødig lang tid ...

Motorsyklistene trenger en rask avklaring på spørsmålet. I en by som Oslo blir det flere og flere små elbiler og felles for de fleste som kjører slike biler er at de fullstendig blåser i anmodningen om ikke å fylle opp de få MC-parkeringsplassene som finnes - til tross for at de jo også kan parkerer gratis andre steder.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.