Parkering og telting på Norgestreffet

NMCU har fanget opp at noen er bekymret for hvordan telting og sykkelparkering skal foregå på årets Norgestreff. Arrangøren, Fredrikstad MCC, har ligget i langvarige forhandlinger med brannvesenet om dette spørsmålet. Nå er saken avklart, og på siden til Norgestreffet ligger det et detaljert kart som viser branngater, camping og områder for parkering av syklene.

 

Her finner du camping- og parkeringskartet for årets Norgestreff i Fredrikstad


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.