Parkeringssaken i Oslo ruller videre!

NMCU har etter sommerferien vært i møte med Oslo kommune ved Bymiljøetaten og fått noen anbefalinger som kan bringe parkeringssakene fremover slik at det blir en riktig behandling hos kommunen. Alt som har med reguleringer av gater og streder i Oslo er det Bymiljøetaten som har ansvaret for og avgjøres der. NMCU sendte den 28. august sammen med NMCU Oslo Akershus krets to søknader til Oslo kommune til behandling.
Den ene saken dreier seg om bortfall av MC-parkeringer i Oslo sentrum og erstatning av disse. NMCU har sendt inn et forslag som anslagsvis vil erstatte inntil 110 MC-parkeringsplasser, som langt på vei erstatter bortfallet. Gaten har også lademuligheter for EL-motorsykler. Søknaden går på omregulering av gateareal og skiltsøknad, i et område som ikke vil berøre planene for prosjektet «Bilfritt byliv». God adkomst til tunnelene uten å belaste trafikken i sentrumskjernen var et viktig kriterium.
Den andre søknaden er en arrangementstillatelse for Onsdagstreffet i sesongen i Spikersuppa vilket kan bety alle lovlig på onsdagene kan parkere i det som i dag er definert som et parkområde på innenfor et gitt tidspunkt. NMCU følger derfor opp de politiske signalene om at MC har en plass i byrommet i Oslo.
Ballen er nå kastet og søknadene ligger til behandling. Vi regner selvsagt med en positiv avklaring før oppstart av neste sesong og krysser fingrene.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.