Progressivt om MC-sikkerhet

I slutten av oktober avholdt WHO (verdens helseorganisasjon) den første ministerkonferansen om trafikksikkerhet. Konferansen ble holdt i Moskva, og norske samferdselsmyndigheter var selvsagt representert.

 

Norge er regnet som et foregangsland når det gjelder MC-sikkerhet. I en rapport fra organisasjonen European Transport Safety Council (ETSC) ble Norge utpekt til det landet i Europa der det er sikrest å kjøre MC. Og det var ikke uten grunn at OECD i 2008 la sin konferanse om MC-sikkerhet til Lillehammer.

 

Det var derfor helt naturlig at WHO hadde gitt Samferdselsdepartementet i oppdrag å holde et innlegg om MC-sikkerhet på ministerkonferansen i Moskva.

 

Innlegget, som er kreditert statssekretær Erik Lahnstein, forteller at de gode resultatene i Norge først og fremst skyldes at samtlige som er involvert i motorsykkel har bidratt - både i beslutningsprosessene og med konkrete tiltak. I den forbindelse nevnes Full Kontroll og Godt Tenkt bøkene og samarbeidet mellom bransje, brukere og myndigheter i forbindelse med produksjon og spredning av disse bøkene. Innlegget nevner også Håndbok 245 og Nullvisjonsveien for MC, som ble åpnet av FEMA president Hans Petter Strifeldt i mai i fjor.

 

For NMCU er det veldig positivt å lese at Norges offisielle policy rundt MC-sikkerhet er den samme som NMCU sin.

 

Her kan du hente en kortversjon av Erik Lahnsteins innlegg i Moskva.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.