Rapport fra FEMA

FEMAs operative ledelse: (f.v.) President Gerard Livett, lobbyistene Philip Vogt og Hugo Roebroeck og generalsekretær Aline DelhayeFEMAs operative ledelse: (f.v.) President Gerard Livett, lobbyistene Philip Vogt og Hugo Roebroeck og generalsekretær Aline DelhayePå FEMAs årsmøt ble Gerard Livett (UK) enstemmig gjenvalgt som FEMA president for ett år. Theodor Klossner (IGM/Sveits), Frederic Jorge (FFMC/Frankrike), Juha Liesilinna (SMOTO/Finland) og Maurice Anderson (BVDM/Tyskland) ble valgt til medlemmer i FEMAs Board of Directors.

Europeisk rekkverksstandard: Motorsyklistene tapte den første avstemmingen om en europisk standard for MC-vennlige rekkverk, og fikk et Teknisk Regelverk i stedet. Det kan ta årevis å omforme dette tekniske regelverket til en standard, så FEMA var tvunget til å velge en ny strategi for å få motorsykler inkludert i utforming og valg av rekkverk i de europeiske landene. Europaparlamentet støtter motorsyklistene og har i en resolusjon bedt Kommisjonen ta affære. FEMA arrangerer derfor tre lobby-dager i EU-parlamentet i slutten av april, i samarbeid med utvalgte, MC-vennlige parlamentsmedlemmer. FEMA vil også produsere en "Guidelines for MC-friendly guardrails", som vil bli distribuert til alle som tar beslutninger om rekkverk i EUs medlemsstater. I den forbindelsen vil FEMA arrangere en egen konferanse i begynnelsen av oktober.

EU-kontroll for MC: Det er nå 18 måneder siden Kommisjonen avsluttet sin web-høring om periodisk kontroll. Fremdeles ingen konkrete forslag. Det er en mistenkelig lang behandlingstid til Kommisjonen å være. Det kan faktisk se ut som om de 110.000 underskriftene kan ha gjort at Kommisjonen har lagt dette forslaget på hylla …? I Frankrike gikk Honda ut og ba sine forhandlere om å gjøre seg klar til innføring av periodisk kontroll. Det førte til at de andre merkene umiddelbart gikk ut og tok sterk avstand fra periodisk kontroll for motorsykler. De hadde merket seg det selvfølgelige, nemlig at nesten 100.000 franske motorsyklister nettopp hadde demonstrert mot periodisk kontroll - og at de samme 100.000 motorsyklistene faktisk er kundene deres! Honda måtte snarest gå ut og beklage.

Ny typegodkjenningsforskrift: Som kjent har Kommisjonen lansert forslag til ny typegodkjenningsforskrift. EU-parlamentet behandler nå saken og skal stemme over forslaget i løpet av våren 2012. Deretter går saken til Ministerrådet, der medlemsstatenes fagministere tar den endelige avgjørelsen, i diskusjon med Parlamentet og Kommisjonen. FEMA og MC-bransjen har klart å rydde opp i de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny Typegodkjenningsforskrift. Det striden står om nå er tidspunkt for innføring (viktig for industrien), nye og strengere utslippsgrenser, obligatorisk ABS på alle motorsykler (også lett MC), privatbygde motorsykler, ”anti-tampering” (forbudt å gjøre endringer på drivlinjen) og holdbarhetskrav (hvor mange kilometer industrien skal garantere at motorsykler holder de opprinnelige utslippskravene, forslaget er 50.000 km). For oss motorsyklister er anti-tampering den mest problematiske saken. Noen medlemmer i Europaparlamentets gjorde Kommisjonens restriktive forslag ennå strengere. FEMAs argument mot anti-tampering er at det løser et sikkerhetsproblem som ikke finnes. Litt på samme måte som med forslaget om 100 hk grense - som vi jo fikk skrotet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.