Refleksvest i MC og moped

Vegdirektoratet foreslår at det skal medbringes en refleksvest i motorsykler og mopeder og NMCU har sørget for at det vil finnes en godkjent mini-vest på markedetVegdirektoratet foreslår at det skal medbringes en refleksvest i motorsykler og mopeder og NMCU har sørget for at det vil finnes en godkjent mini-vest på markedetVegdirektoratet forslår nå at det også i motorsykler og mopeder skal medbringes en refleksvest i tilfelle nødstans. En eksisterende regel setter krav til at alle biler skal være utstyrt med slik refleksvest og nå foreslår direktoratet altså å innføre en liknende regel for motorsykkel og moped. NMCU er ikke uenig i at dette kan være et bra tiltak.

I dag oppbevarer de aller fleste bilister refleksvest i bilen og påbudet oppfattes som et positivt tiltak. Vegdirektoratet sier at førere av motorsykler og mopeder kan være utsatt for en enda større risiko for ikke å bli oppdaget enn bilførere, i og med at kjøretøyet i seg selv ikke er like synlig som en bil. NMCU er ikke uenig i denne vurderingen.

En bil har selvfølgelig større plass til oppbevaring av refleksvest enn en motorsykkel eller moped har. Med liten plass under salen på flere motorsykler kan størrelsen på vesten være et potensielt problem. NMCU har derfor, i samarbeid med vestprodusenten Reflectil, designet en CE-godkjent vest som får plass i en A6 pose. Mini-refleksvesten vil være tilgjengelig på markedet når påbudet eventuelt trer i kraft.

Vegdirektoratet drøfter i høringsnotatet også et mulig påbud om bruk av refleksvest under kjøring og sier at det har fra flere hold blitt foreslått et slikt påbud, men at forslaget har vært omstridt og blant annet ført til store protester fra NMCU og de andre MC-organisasjonene i Europa. Du finner noen av NMCUs argumenter mot et påbud om bruk av gul vest i denne artikkelen. Vegdirektoratet har tatt inn over seg NMCUs argumenter og innrømmer i høringsnotatet at det ikke foreligger noen undersøkelser som tydelig viser størrelsen på trafikksikkerhetseffekten ved å bruke refleksvest på motorsykkel og at et påbud om bruk av refleksvest dermed vil mangle empirisk støtte.  

Usikkerhet rundt den faktiske effekten av et påbud gjør at Vegdirektoratet ikke velger å forslå et slikt påbud. NMCU er glad for at den ballen nå er lagt død. For ordens skyld gjentar vi at NMCU selvfølgelig ikke er mot bruk av kjøreutstyr med synlighetsfarger. Det er et påbud om bruk av slikt utstyr NMCU er mot.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.