Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i NMCU: f.v. Ole Martin "Bulle" Haakonsen og Maarten MagerÆresmedlemmer i NMCU: f.v. Ole Martin "Bulle" Haakonsen og Maarten MagerPå årsmøtet hedret NMCU to giganter i norsk MC-historie ved å tildele dem livstids æresmedlemskap i organisasjonen. Til langvarig trampeklapp mottok Ole Martin «Bulle» Haakonsen og Maarten Mager innrammede diplomer og evigvarende medlemskort i messing. De to eldre herrene satte tydelig pris på æresbevisningen og den varme takknemligheten fra årsmøtedeltakerne.

På æresmedlemskapsdiplomene står det følgene:  

Ole Martin «Bulle» Haakonsen: «Vi kan alt om motorsykkel og motorsyklisme. Vi vet hva som er riktig og hva som er galt. Hver for oss har vi ingen ting vi skal ha sagt overfor myndighetene, men sammen kan vi øve det press og den innflytelse vi vet er nødvendig. Hvorfor skal ikke vi ha samme rettigheter som bilistene har? Dette, mine venner, er det vi må slåss for. Det er helt klart at kampen vil bli lang og hard, men så lenge vi kjemper har vi ikke tapt!»Disse kloke ordene skrev Ole Martin Haakonsen etter at han ble valgt til NMCUs aller første formann på stiftelsesmøtet på Gol den 19. november 1972.Vi som kjører motorsykkel i dag har de modige og framsynte ungdommene som startet NMCU i 1972 å takke for at Norge er ett av de landene i Europa der motorsyklistenes rettigheter er best ivaretatt.Ole Martin Haakonsen sto i spissen for dette arbeidet og tok på seg lederansvaret i de første viktige årene. For denne innsatsen utnevnes han til æresmedlem i Norsk Motorcykkel Union. 

Maarten Mager: Historien om motorsykkelmannen Maarten Mager startet med at han kom til Norge som turist på en Puch-moped i 1957, og likte seg så godt at han som 22-åring i 1960 flyttet hit for godt. Maarten ble raskt kjent med norske motorsyklister og viste seg å være både initiativrik og handlekraftig.  Han var med og starte Norges første ordentlige MC-klubb, “MCEK”, en klubb som fremdeles lever i beste velgående. Senere var han initiativtaker og ansvarshavende både for Trollrally og Krystallrally.Oppi alt dette etablerte han I 1964 det lille bladet “Motorsyklisten”. Det var den gang Norges eneste MC-publikasjon. I 1967 startet Maarten MC-verksted i et lite skur på Oslo østkant, og kimen til det som skulle bli Motorsyklisten AS var lagt. Det er mange av oss som har våre MC-karrierer uløselig knyttet til produkter Maarten Mager på et eller annet tidspunkt har importert og/eller solgt.Når vi i dag kan skryte av å ha det som sannsynligvis er verdens beste føreropplæring for motorsykkel skal vi huske at det var Maarten som i 72/73 kontaktet daværende Kristiansand Trafikkskole og foreslo at de sammen skulle utvikle et skreddersydd opplæring for mc-lappen. Historien om Maarten Mager er også en historie om konkurransemannen som har kjørt race på det meste av 2- og 3-hjulinger. Best huskes han vel for karrieren med sidevogns-Guzzi på grusbane. Senere ble det mest trial, og også der har Maarten satt spor etter seg. Han fikk det norske landslaget til lag-VM i 1990, og var med å åpne trialsporten for jentene både nasjonalt og internasjonalt.Maarten Mager fortjener en plass på listen over dem som har bidratt aller mest til å gjøre motorsykkelen og motorsyklismen til det den er i dag og for dette livsverket utnevnes han til æresmedlem i Norsk Motorcykkel Union.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.