Resultatet av kjørelengdeundersøkelsen

Som vi har skrevet mange ganger tidligere er gjennomsnittlig kjørelengde viktig. Den er et uttrykk for såkalt "eksponering". Eksponering forteller hvor mye man er ute i trafikken og dermed utsettes for risiko. Eksponering kan uttrykkes i tid (antall timer) eller i kjørelengde (antall kilometer).

 

Trafikkforskerne bruker eksponering for å beregne hvor farlig det er å kjøre motorsykkel. Dersom det er mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde har motorsyklistene høy risiko. Dersom det er få ulykker og høy kjørelengde er risikoen lav. 

 

Enkelte i trafikksikkerhetsmiljøet bruker høy risiko som et argument for å ville forby motorsykler. Både NMCU og andre har skrevet om dette mange ganger tidligere. Derfor er det så viktig at de tallene forskningsinstitusjoner som for eksempel Transportøkonomisk institutt (TØI) støtter seg på er mest mulig korrekte. NMCU ber derfor hvert år om at motorsyklistene sender inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong.

 

Vanligvis får vi inn mellom 1000 og 2000 svar. Det kommer inn svar fra alle fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere. Svarene representerte alle typer sykler som finnes på det norske markedet.

 

I år var det niende gang vi gjennomførte en slik kjørelengdeundersøkelse. 955 motorsyklister fortalte at de til sammen hadde kjørt 7.882.153 kilometer. Det gir et gjennomsnitt på 8254 km. Gjennomsnittlig kjørelengde for de siste 9 årene er 7815 km.

 

Noen vil vel kanskje hevde at de som svarer på en slik forespørsel er de aller mest dedikerte motorsyklistene - de som kjører lengre enn gjennomsnittet. Vel, årets undersøkelse hadde svar som fortalte at vedkommende 40-åring bare hadde kjørt 15 km på sin gamle Suzuki. Men den hadde også svar som fortalte at en 19-åring hadde kjørt 26.304 km på sin Transalp ...


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.