Årets SE OSS!! aksjon

Hvert år blir mer enn 10 motorsyklister drept og mer enn 200 skadd i kollisjoner mellom bil og MC. Transportøkonomisk institutt har funnet ut at 8 av 10 kollisjoner av denne typen skyldes at bilfører ikke overholder vikeplikten fordi han ikke "ser" motorsykkelen. Derfor gjennomfører NMCU en landsomfattende SE OSS!! aksjon.

Årets aksjon er først og fremst en løpeseddelaksjon. Det betyr at samtlige kretser i NMCU, godt hjulpet av lokale MC-klubber, reiser ut og møter bilister lørdag 26. april. I dette personlige møtet deler motorsyklistene ut en løpeseddel til bilistene og forklarer problematikken.

Under forrige SE OSS!! aksjon (2006) valgte noen å holde aksjonen på store bensinstasjoner, eller på parkeringsplasser utenfor store kjøpesentra, eller på bomstasjoner og ferger. Andre gikk sammen med UP eller Statens vegvesen og delte ut løpesedlene under trafikkontroller (ikke fartskontroller!). Årets aksjon vil følge samme oppskrift og vi regner med at det blir aksjoner på et 40-talls steder rundt om i landet.

Media spiller en viktig rolle i aksjonen og det er derfor utarbeidet et eget medieopplegg. Forrige gang fikk aksjonen bred dekning i både aviser og radio, særlig lokalt og regionalt. Og gjennom medias dekning når budskapet ut til svært mange bilførere.

Nytt i år er at kretsene har med seg NMCUs velkjente SE OSS!! video, som de vil be om å få vist på lokal-TV. NMCU sentralt er i gang med produksjon av en ny film, som vi vil sørge for å få vist på de reklamefrie dagene i pinsen (i begynnelsen av mai). Den nye filmen vil selvfølgelig også bli spredd på Internett.

Vi har i år også produsert store oransje SE OSS!! bannere. Hver krets har et slikt banner som henges opp på aksjonsstedet. Mange kretser vil i tillegg stå med banneret ved hovedveiene, på tider av døgnet med stor trafikk.

I tillegg har vi fått designet en T-skjorte med et "ordløst" SE OSS budskap (se illustrasjon). Når motorsyklister bruker T-skjorta i private sammenhenger vil kanskje ikke-motorsyklister (les: bilførere) spørre hva motivet betyr? Det gir motorsyklistene en mulighet til å snakke mer om SE OSS problematikken.

T-skjorta kan kjøpes for 100 kroner på nettet eller hos NMCU-kretsene, når de har stands på Motorsykkelens Dag, lokale messer eller på ulike treff.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.