Årets SE OSS aksjon

Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er "usynlige". Problemet er at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. I følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt er det mest å hente på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Det nederlandske forskningsinstituttet SWOV er av samme oppfatning og konkluderer i en fersk studie med at bilførerne må få gjentatte påminnelser om å se etter motorsykler og mopeder. Derfor har NMCU arrangert SE OSS aksjoner hvert annet år siden 1994. Her finner du Fakta om SE OSS ulykker.

SE OSS aksjonene i fylkene blir i år arrangert på en litt annen måte. Tidligere har vi først og fremst konsentrert oss om løpeseddelaksjoner, mens i år vil vi vise oss fram på motorsykkel i trafikken. I nøye utvalgte byer/tettsteder i fylket vil NMCU kretsen organisere SE OSS grupper med 10 motorsyklister i hver gruppe. Motorsyklistene mobiliseres fra klubber i området og ”aksjonsgruppene” utstyres med SE OSS flagg og NMCU flagg og kjører fram og tilbake på innfartsveiene sammen med handletrafikken et par timer på formiddagen, lørdag den 12. mai.

Gruppene legger inn en ekstra runde eller to i rundkjøringene, men følger ellers trafikken og trafikkreglene til punkt og prikke. ”Aksjonsgruppene” og NMCUs kretsstyre har base på et synlig sted i byen/tettstedet, og motorsyklister i området oppfordres til å komme på sykkel til denne basen for å være med å holde SE OSS banneret og dele ut løpesedler til, og snakke med, forbipasserende. Denne basen er også det stedet der media er invitert til å lage et innslag om aksjonen. NMCU kretsen stiller selvfølgelig med en godt forberedt mediekontakt. I tillegg har vi sørget for at NMCUs SE OSS film blir vist på TV2 og TVNorge på reklamefrie dager i pinsen.  

Her finner du en oversikt over årets SE OSS aksjoner landet rundt.  Ta også gjerne en kikk på aksjonsfilmen ”Bugs”


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.