Rogaland: Innkalling til årsmøte

NMCU Rogaland innkaller med dette til årsmøte


Dato / Tid: Lørdag den 23. januar 2016 kl. 13.00

Sted: I Senior MCs lokaler på Forus
(Maskinveien 1, baksiden av Bilia)

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet.

Kontakt:
Nestleder Anne M. Rosland
amros(at)statoil.com
454 46 979


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.