Årsmøtet har valgt nytt sentralstyre i NMCU

Representanter for det nye sentralstyret: (f.v.) Erik Eriksson, Liv Hermann, Tor-Arne Ljunggren og Tove HubdsethRepresentanter for det nye sentralstyret: (f.v.) Erik Eriksson, Liv Hermann, Tor-Arne Ljunggren og Tove HubdsethLørdag 7. september avholdt NMCU sitt årsmøte i Harstad. Med sedvanlig gjestfriehet åpnet HMC klubbhuset sitt og fungerte som et glimrende vertskap.

Det ble et lite, men spennende årsmøte som gjorde viktige valg om NMCUs framtid. Blant annet besluttet man at NMCU skulle stille kandidat til FEMAs styre i neste periode. 

Årsmøtet bestemte også at NMCUs sentralstyre skulle reduseres med to styremedlemmer. Det nye styret består derfor av følgende kompetente og dedikerte personer: Tor Arne Ljunggren (leder), Erik Eriksson (nestleder), Bente Irene Finseth (kasserer), Tove Hundseth (sekretær), Bjørn Vigen (styremedlem) og Liv Hermann (styremedlem). Varamedlemmer er Ronny Israelsson og Torunn Bolstad.

Her finner du flere opplysninger om det nye sentralstyret i NMCU


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.