Sør-Trøndelag: Innkalling til kretsårsmøte

Fylkessekretær Christian HarholtFylkessekretær Christian HarholtDato / Tid: Lørdag den 24. september 2016 kl. 17.00

Sted: I hula til Nidaros MC, Trondheim - Ludvig Daaes Gate 15

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet.

Kontakt:

Fylkessekretær Christian Harholt
charholt(at)online.no
971 78 438


Velkommen!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.