Sør-Trøndelag: Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i NMCU Sør-Trøndelag krets 

Dato:
3. desember 2017 kl 1800 - 2000
 

Sted:
HOG House,
Sluppenvegen 8 Trondheim 

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. 
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet. 

Etter årsmøtet vil det være et foredrag fra HOG om aktiviteter og historikk. 

Med vennlig hilsenNMCU Sør-Trøndelag krets
v/Christian Harholt
Mobil: +47 97 17 84 38
E-post: charholt@online.no


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.