Særskilt mellomklassesykkel på førerprøven?

Dagens opplæringsforskrift tillater at mellomklasseelever tar opplæring og oppkjøring på en ubegrenset tung motorsykkel. Dette blir det nå slutt på. I siste minutt vedtok nemlig EU et tillegg til det tredje førerkortdirektivet som krever at førerprøve klasse A2 (den nye mellomklassen) skal gjennomføres på en særskilt mellomklasse skolesykkel. Det tredje førerkortdirektivet skal som kjent implementeres fra 19. januar neste år, men fordi tillegget ble vedtatt så sent kommer kravet om egen mellomklassesykkel ikke til å gjelde før fra 2014.

Vegdirektoratet har sendt ut et rundskriv med de nye definisjonene for skolesykler (lærevogner), som altså først trer i kraft i 2014. Her kan du hente Vegdirektoratets rundskriv.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.