Saker til NMCUs årsmøte 2016

NMCUs årsmøte skal i år avholdes i Stjørdal, nærmere bestemt på Quality Airport Hotel, lørdag 3. september. Registrering fra kl. 12:30. Årsmøtet begynner kl. 13:00. Alle NMCU-medlemmer er hjertelig velkommen. Hvis du har saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må disse være oss skriftlig i hende innen 8. august. 

Vi har i år kommet i den situasjonen at vi ikke har noen søkere til Norgestreffet i 2017 eller 2018. Derfor oppfordrer vi klubber som ønsker å arrangere Norgestreff om å på forhånd sende inn skriftlig søknad til NMCU, Boks 351, 1502 Moss. Søknaden må være hos oss innen 22. august. Søkere vil få anledning til å presentere søknaden sin på årsmøtet, slik at årsmøtet kan foreta tildelingen. Klubber som vurderer å søke om å få Norgestreff bør ha lest Regelverk for Norgestreff.

Overnatting på årsmøtet bestilles ved å kontakt med Quality Airport Hotel på telefon 74804500, eller på e-post, varnes@choice.no. Oppgi booking-kode, 1002GR001241. Pris per enkeltrom pr. døgn er kr.731. Pris per dobbeltrom per døgn er kr.823. Prisene inkluderer 1 overnatting + frokost + Quality Break i løpet av møtedagen.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.