Samferdselsministeren fremmer synspunkter på EUs Kjøretøykontrollpakke

”Samferdselsnytt” er et nyhetsbrev fra Norges faste EU-delegasjonen i Brussel. I nr. 3/2013 refererer Samferdselsnytt til et brev samferdselsminister Marit Arnstad har skrevet til Europaparlamentets saksordførere om Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll. I brevet slutter samferdselsministeren seg til behovet for bedre harmonisering av kjøretøykontrollen, og understreker behovet for en forsterkning av vegkantkontrollen.

 

Statsråden går imidlertid imot forslaget om å inkludere nye kjøretøytyper i den periodiske kjøretøykontrollen. I brevet pekes det bl.a. på en begrenset sammenheng mellom ulykker og tekniske mangler ved motorsykler og lette tilhengere. Norge er også bekymret for kostnader og svekket service dersom kontroll ikke lenger kan utøves av inspektører/verksteder som tidligere har reparert kjøretøyene. Tilsvarende brev om den periodiske kjøretøykontrollen har tidligere blitt sendt til det irske EU-formannskapet.

 

I en situasjon der flere av EUs medlemsstater sliter med å holde seg flytende økonomisk forundrer det NMCU at EU-kommisjonen og Europaparlamentets transportkomité durer i vei og vil pålegge EU-borgerne dyre kontrollordninger med tvilsom effekt. Godt at samferdselsminister Marit Arnstad baserer sitt syn på fakta og objektive undersøkelser og sier nei til de delene av Kommisjonens forslag som har tvilsom begrunnelse og tvilsom effekt.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.