SE OSS i Vestfold

NMCU Vestfold ”tjuvstarter” årets SE OSS aksjon og arrangerer SE OSS kortesje gjennom fylket lørdag 5. mai. Oppmøte med motorsykkel på torget i Svelvik, lørdag 5. mai kl 10.00. Aksjonen vil gjennomføres med en kortesje av motorsykler gjennom Vestfold, med SE OSS flagg på syklene. Det vil bli små markeringer i byer og tettsteder vi kjører innom. Avsluttes på Tønsberg MC-Klubb sitt klubbhus.  Alle er hjertelig velkomne til å delta i denne markeringen for å bedre samspillet mellom bilførere og motorsyklister. Spørsmål om arrangementet kan rettes til leder i NMCU Vestfold, Arvid Mikkelsen, tlf. 90603598.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.