Slutt for elbiler på MC-parkering

Flere elbiler er registrert som motorsykler, og et uklart regelverk har gjort det mulig for disse å bruke MC-parkeringsplasser. NMCU valgte derfor å inngå en såkalt "gentlemens' agreement" med elbilbrukernes representanter. Avtalen sa at elbiler registrert som motorsykkel kunne bruke MC-parkeringsplassene i vinterhalvåret, mot å holde seg unna disse plassene i sommerhalvåret.

 

Det har imidlertid vist seg at elbilbrukerne har hatt litt problemer med å oppføre seg som "gentlemen". Elbilene har nemlig okkupert store deler av MC-parkeringsplassene også sommerstid. NMCU har forsøkt å legge ut "P-lapper" på elbiler som bryter avtalen, uten at det har hatt noen synlig effekt.

 

Nå har imidlertid også Samferdselsdepartementet foreslått å stramme inn på bruken av MC-parkeringsplassene. I en høringsrunde som ble avsluttet tidligere i høst foreslår departementet en presisering av definisjonen av underskiltet for MC-parkering, slik at disse plassene i framtiden bare skal kunne brukes av tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped.

 

NMCU støtter selvfølgelig departementets forslag, og når vi går gjennom de andre høringssvarene i saken regner vi det som nokså sikkert at forslaget blir vedtatt. Det er nemlig bare Miljøvernforbundet som står fast på at de små elbilene fortsatt skal stå på MC-parkeringene i MC-sesongen. Alle andre støtter departementets forslag. Til og med elbilfolkets egen organisasjon...


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.