Støtter Høyre gjeninnføring av wirerekkverk?

Øyvind Halleraker fra Høyre sitter i Transportkomiteen på Stortinget og siteres på at partiet har skiftet standpunkt og nå ønsker gjeninnføring av wirerekkverk ...?Øyvind Halleraker fra Høyre sitter i Transportkomiteen på Stortinget og siteres på at partiet har skiftet standpunkt og nå ønsker gjeninnføring av wirerekkverk ...?I oppslaget på nettstedet til Personskadeforbundet (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde) uttaler Høyres Øyvind Halleraker at man bør gi grønt lys for gjeninnføring av wirerekkverk. NMCU håper at Halleraker har lest NMCU høringssvar i wirerekkverkssaken, slik at han ikke uttaler seg på sviktende grunnlag. Det kan imidlertid hende at Halleraker er feilsitert, så NMCU vil umiddelbart ta kontakt med Høyre for å få en bekreftelse på om partiet har endret standpunkt i wirerekkverkssaken eller ikke.

 

Samme oppslag forteller at Per Oretorp i Personskadeforbundet har hatt wirerekkverk som sin hjertesak i mange år. Litt underlig at en kar med en slik jobb ikke tar inn over seg at motorsyklister over hele verden protesterer mot denne rekkverkstypen. Også i Sverige, som Oretorp hele tiden refererer til.  Vi kunne for så vidt ha forstått Per Oretorps engasjement dersom det ikke fantes alternative midtrekkverksløsninger. Men det gjør det altså. Løsninger som fungerer minst like godt for biler, som ikke koster mer når alle kostnader tas med i regnestykket og som er mindre farlig for motorsyklister.

I sitt høringssvar dokumenterer NMCU at det ikke finnes noen gevinster ved å gjeninnføre wirerekkverk - verken praktiske, økonomiske eller trafikksikkerhetsmessige. Derfor blir det umulig å forstå Personskadeforbundets standpunkt i wirerekkverkssaken.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.