Støymåling

I flere år har vi henvist motorsyklister til Det Norske Veritas, på Høvik utenfor Oslo, ved behov for støymåling av MC. DNV har nå informert oss om at de slutter med denne tjenesten, slik at det nå er, oss bekjent, i Østfold og  Sør-Trøndelag hvor støymåling kan utføres. 

I Østfold får du hjelp hos Vidar Løchen på Gressvik utenfor Fredrikstad og i Sør-Trøndelag hos Morset Akustikk i Trondheim. 

Østfold:
Vidar A. Løchen
1621 Gressvik
Tlf: 90 05 99 45 

Sør-Trøndelag:
Morset Akustikk
Persauneveien 25, 7045 Trondheim
www.stoytest.no           
Tlf: 73 91 50 00

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.