Statsbudsjettet 2009

I mars 2008 sendte NMCU brev til Finansdepartementet ang. årsavgiften som for 2008 ikke lenger var halvparten av personbil. Vi ble innkalt til møte med bl.a. statssekretær Geir Axelsen hvor vi la fram saken og vårt ønske om å beholde prinsippet ”2 hjul – halv avgift”. En del av problemet for departementet i deres vurdering er at motorsykkelprodusentene ikke oppgir CO2-utslipp. Men, de så samtidig rimeligheten ved at en motorsykkel har lavere utslipp enn en personbil pr. mil. Derfor ble vi svært glad når vi  ser at vi har blitt hørt: 

Årsavgift

I forslag til Statsbudsjett for 2009 foreslår regjeringen under 3.5.5 Årsavgifter på motorvogner mv.: ”Det foreslås at årsavgiften på motorsykler i avgiftsgruppe 3 reduseres slik at satsen tilsvarer halvparten av gjennomsnittelig avgift for personbiler.” 

Regnestykket blir da:

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter                                  = kr.3.185,-
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter             = kr.2.740,-
Sum                                                                                          = kr.5.925,-
Minus 2 stk. personskadeavgifter = kr.390,- X 2                             = kr.   780,-                                                                                                            
                                                                                                 = kr.5.245,-

Gjennomsnitt                                                                              = kr.2.572,50
Halvparten                                                                                  = kr.1.286,25
 
Motorsykkel                                                                               = kr.1.675,-
Minus personskadeavgift                                                             = kr.   390,-                                                                                                                                                                                    
                                                                                                 = kr. 1285,-
 
Hurra!! Da er vi tilbake på 2 hjul – halv avgift! Denne reduksjonen i årsavgiften på 0,9% koster staten 7 millioner kroner (provenytap).

Stykkavgift
I møte med Finansdepartementet i mars 2008 ønsket vi oss også at
stykkavgiften for 125 ccm ble fjernet. Her har vi ikke nådd fram. Her får vi fortsette arbeidet og finslipe argumentene våre.
 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.